VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
FİRMA REHBERİ
İLAN REHBERİ
BİZE ULAŞIN
YAZARLAR
Edirne Ahval Haber - edirneahval.com

@ Haber Tarihi : 08 Şubat 2019 10:43:14

0 Yorum

Çevre için ’emsal karar’ Trakya’da kömürlü termiksantral kurulamaz


Notice: Undefined offset: 0 in /home/lohqytoz/domains/edirneahval.com/public_html/resources/template/news.php on line 161

Notice: Undefined offset: 0 in /home/lohqytoz/domains/edirneahval.com/public_html/resources/template/news.php on line 164

Notice: Undefined offset: 0 in /home/lohqytoz/domains/edirneahval.com/public_html/resources/template/news.php on line 164

TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği'nde basın toplantısı düzenleyen Trakya Platformu basın sözcüsü avukat Bülent Kaçar, Danıştay 6'ncı Dairesi'nin verdiği iptal kararının, Malkara ve Marmara Ereğlisi'nde kömürlü termik santral kurulmasına izin vermediğini, hukuki davaların sürdüğü Şarköy, Vize, Çerkezköy, Kapaklı, Kırklareli Dokuzhöyük, Ergene ve Büyükkarıştıran termik santralleri projesi için de 'emsal karar' olduğunu  söyledi.

Çevre ve Şehircilik bakanlığı’nın 2013 yılında Trakya Bölgesi Çevre Düzeni ile Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı'nda değişiklik yapması üzerine  Trakya Platformu tarafından açılan davalarda karar çıktı.Tekirdağ'ın Malkara ve Marmara Ereğlisi ilçelerinde kömürlü termik santral yapılmasını öngören değişiklikler, Danıştay 6'ncı Dairesi tarafından iptal edildi.

Basın toplantısına Avukat  Bülent Kaçar'ın yanı sıra Trakya Platformu Edirne yürütmesinden Yılmaz Eren, Ziya Gökerküçük, Nihat Çolak, platformun bilim kurulu üyeleri ve sivil toplum örgütlerinin de temsilcileri katıldı.

Kaçar basın toplantısında yaptığı açıklamada “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2013 yılında Malkara ve Marmara Ereğlisi’nde kömürlü termik santral kurulması için Trakya bölgesi çevre düzeni planında ve Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı'nda yaptığı plan değişiklikleri Trakya Platformunun açtığı davalar sonucu Danıştay 6.Dairesi tarafından iptal edilmiştir. Danıştay 6.Dairesinin verdiği gerekçeli iptal kararında; 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı'nda sanayi gelişiminin sınırlandırılması bir ana ilke olmasına karşın, planın vizyon ve ilkeleri ile taban tabana zıt ve aykırı biçimde tarım toprakları aleyhine ve yeraltı su rezervlerine zarar verebilecek şekilde kömür çıkarılmasını öngören ve çevre kirliliğine yol açma potansiyeli bulunan sanayi/enerji yatırımlarını destekleyen hükümlerin anılan ilkelerle uyumlu olmadığı;

Kömüre dayalı termik santralin, Marmara Bölgesi ve Ergene havasında tükenme sürecine giren yeraltı su rezervlerinin en büyük özenle korunması gereken doğal kaynaklar listesinin başında yer aldığından, sürdürülebilirlik ilkesi gereğince yeraltı sularının, ancak yüzey sularının yeterli olmadığı dönemlerde ve zorunlu durumlarda kullanılması, birden çok termik santral inşa edilebileceği de dikkate alındığında, bu rezervlerin tükenmesi sürecini hızlandırabileceğinden planlama ilkelerine uygun olmadığı; Dava konusu l/100.000 Ölçekli Plan değişikliği ile ithal veya yerli kaynakh ve mevcut kömür rezervinin kullanılmasına dönük olarak, 2. ve 3. maddelerde ifade edilen alanlarda da Ergene Havzasının başta gelen çevre sorunu haline gelen yeraltı su kaynaklarındaki hızlı azalışı nedeniyle yeraltı suyu kullanacak yeni sanayilerin kurulmasına izin verilmeyen ve hu kapsamda bulunan kölnüre dayalı termik santral (soğutma sistemi yönünden bir ayrım yapılmaksızın) kurulmasına olanak sağlayan dava konusu plan değişikliklerinin Ergene I lavıası açısından sürdürülchilirlik ilkesi, planlama esasları ve kamu yararı ile hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Siyasi iktidarın hazırlayıp onaylamış olduğu bölge planında kömürlü termik santraller yasaklı sanayi türü olmasına karşın kömürlü termik santral kurulması için planlarda ısrarla değişiklikler yapılması hukuksuzluğun ötesinde vicdansızlıktır. Danıştay kararı ile Malkara ve Marmara Ereğlisi halkı ve doğası şimdilik termik santral belasından kurtulmuş gözükse de Şarköy, Vize, Çerkezköy, Kapaklı, Kırklareli-Dokuzhöyük, Ergene, Büyükkarıştıran hala termik santrallerin tehdidi altındadır. Trakya çok özel ekolojik değerlere, verimli tarım topraklarına sahip bir bölgedir. İnsanın; hürriyet, eşitlik ve yeterli yaşam koşulları sağlayan onurlu ve refah içinde bir çevrede yaşamak temel hakkıdır. Ekonomik faaliyet, yaşayabilmek için üretme eylemidir. Yaşayabilmek için üretme faaliyeti, kendi varlık zemini olan "yaşama" faaliyetini ortadan kaldıracak bir edime dönüştüğü anda ekonomik bir faaliyet olmaktan çıkar. Kimse ölmek için &etmez. Yaşamak için üretir. Yaşamak için üretebilmek için de yaşam kaynaklarının sürekliliğinin sağlanması gerekir. Anayasa'ya göre herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip Olduğunu siyasi iktidar unutamaz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sesleniyoruz; hukuka ve yargı kararlarına aykırı olduğu defalarca tescillenen tüm plan değişikliklerinden derhal vazgeçin. Danıştay kararlarındaki hukuksal ve idari uyarılar, hükümler kurumlarca görmezden gelinemez. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı son Danıştay 6.Dairesi kararı gereğince Trakya Bölgesi'ndeki tüm termik santral plan değişikliklerini ve projelerini derhal iptal etmelidir. Danıştay kararları göstermektedir ki Trakya halkına ve hukuka rağmen bölgemizde hiçbir şey yapılamaz. Bakanlıklar kamu vicdanı ve kamu yararı dışında hiçbir amaç taşıyamazlar.

Kömürlü Termik Santral Macerasına Son Verilmiştir

Planlama adı altında yapılan plan değişiklikleri ile bölgemize kurulmak istenen termik santraller ölüm projeleridir. Trakya halkı ölüm santrallerini istemiyor. Bakanlık neden doğayı korumak, sağlıklı ve dengeli bir yaşam hakkını sağlamak yerine yatırımların önünü açan plan değişiklikleri peşinde koşmaya devam etmektedir? Günümüzde Trakya ekolojisi bir çok yıkım tehdidi altındadır. 40 yıldır kirletilen ve sermayeye karşı siyasi irade gösterilemediği için hayata dönemeyen Ergene nehrinin yanı sıra kurulan ve sürekli genişletilen Organize Sanayi Bölgeleri ve Enerji Üretim Bölgeleri ile artık sanayi havzasına dönüştürülmek istenmektedir. Trakya'da yaşamımıza kasteden her tür projeye karşı olan Trakya Platformu, yürüttüğü hukuki süreçler, yaptığı bilimsel çalışmalarla, toplumsal mücadeleye önemli nitelikler ve deneyimler kazandırmaya çalışıyor. Bu karar ile ülkemizin önemli bir tarım ve hayvancılık bölgesi olan Trakya'da halk sağlığı, temiz hava hakkı, sağlıklı beslenme, gıda güvenliği, su hakkına yönelik ciddi bir tehdit unsuru olan ve yaşam hakkına kastedecek olan kömürlü termik santral macerasına son verilmiştir. Elde ettiğimiz son Danıştay kararı ile hukuken kanıtlandığı gibi Trakya'ya asla kömürlü termik santral kurulamaz. Trakya’mızın, insanımızın bir kez daha gözü aydın, gönlü ferah olsun. Trakya Platformu ve bölgedeki tüm yaşam savunucuları olarak yaşam karşıtı - yıkıcı tüm projeler, planlar iptal edilene kadar hukuksal, bilimsel ve toplumsal mücadelemize devam edeceğiz”dedi. 

Henüz Bu Haber İçin Yorum Yapılmamış
Adınız Soyadınız
Güvenlik Kodu
BENZER HABERLER