VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
BİZE ULAŞIN
YAZARLAR
Edirne Ahval Haber - edirneahval.com

@ Haber Tarihi : 11 Temmuz 2020 16:56:01

0 Yorum

Çocuk cinsel istismarı affına karşı ülke genelinde basın açıklaması yapıldı

       Çocuk cinsel istismarı affına karşı ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan basın açıklaması, Edirne’de de Saraçlar Caddesi’nde yapıldı.Yapılan açıklamada sivil toplum örgütleri adına konuşan Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (EKAMEDER) ve  Kadın Platformu temsilcisi Şahide Ağaoğlu “Çocuk cinsel istismarı affı kırmızı çizgimizdir,buna izin vermeyeceğiz”dedi.

         11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılan kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi (kısa adıyla İstanbul Sözleşmesi), 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmişti.Türkiye,sözleşmeyi imzaya açıldığı 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalamış, 14 Mart 2012 tarihinde ise onaylamıştı.İstanbul Sözleşmesi’nin en önemli özelliği, biyolojik veya hukuki, ailevi bağ olup olmadığına bakılmaksızın ev içi şiddetin (örneğin eski veya mevcut eşler, evlilik dışı partnerler, birlikte ikamet edilen aile fertleri, akrabalar veya birlikte ikamet edilen başkaları tarafından yöneltilen şiddetin) ve kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin standartlar öngören ve Avrupa ülkelerini hukuki olarak bağlayan ilk belge olmasıdır.Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un İstanbul Sözleşmesi hakkındaki yorumuna tepki vermek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan basın açıklaması, Edirne’de de Saraçlar Caddesi’nde yapıldı.

         (TCK) 103 maddesi Çocuk Cinsel İstismar Affı’na karşı basın açıklamasını Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (EKAMEDER) ve  Kadın Platformu temsilcisi Şahide Ağaoğlu yaptı.Yapılan açıklamada; “Kadın örgütleri olarak çocuk cinsel istismarı suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 103.maddesi ile ilgili af girişimlerini kaygı ile izliyoruz.Bu konu, İnfaz Yasası Nisan ayında TBMM’de görüşülürken gündeme geldiğinde öğrendik ki,13 yaşındaki kız çocuklarına istismardan yargılanan ve hatta mahkumiyet kararı kesinleşip cezaevine konmuş kişilerin resmi nikah yapıldığı takdirde serbest kalmaları,bu evlilik 5 yıl sürdüğü takdirde cezanın tamamen ortadan kalkması,cinsel istismar gibi ciddi bir suçun cezasız bırakılması hedefleniyordu.Üstelik tüm dünyada 34 yaş farkı olan akran kavramı ile oynanarak 15 yaş farkın bile ‘akran’ sayılabileceği iddia ediliyordu. Affın da 15 Temmuz’da Meclis kapanmadan önce çıkacağı açıklanmıştı.Bu nedenle,kadınlar olarak Meclis açık kaldığı sürece gece yarılarına dek süren yasamayı izleme nöbetimiz sürüyor,sürecek.Çünkü 2016 yılında bir gece yarısı birkaç milletvekiline verdirilen bir teklif ile bu af çıkarılmak istenmişti.Kadınlar olarak o günden beri bu konunun gece nöbetçileriyiz.Bu konuda mücadele ederken bir de 2 Temmuz günü Numan Kurtulmuş'un Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması yönünde hazırlıklarına dair açıklamasını duyduk.TBMM Boşanma Komisyonu Raporu'ndan beri İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasaya karşı sistematik bir karalama kampanyası yürütülüyor.Bu kampanya nedeniyle ne İstanbul Sözleşmesi ne de 6284 sayılı yasa etkili bir biçimde uygulanıyor.Numan Kurtulmuş’un son açıklaması da sözleşmeyi ve yasayı uygulamamak için zaten direnmekte olan tüm kamu görevlilerine en üst düzeyden bağlayıcı bir "talimat" niteliği taşıyor.Bu gibi açıklamaların,şiddet uygulayan erkekleri teşvik etmek,şiddete maruz kalan birçok kadının devlet mekanizmalarına başvurma cesaretlerini kırmak, yargı ve kolluğun görevlerini yerine getirmesine engel olmak gibi olumsuz sonuçları olacak.Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet ile ayrımcılığı körükleyen bu söylemlerinize son verin.İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın etkin bir biçimde uygulanmasını ve işlevli bir Alo Şiddet Hattı, ülke çapında yeterli sayıda kadın danışma merkezi,sığınaklar, cinsel şiddet kriz merkezleri ile şiddetle mücadelenin ulusal mekanizmasının yeterli sayı ve nitelikli destek kapasitesine ulaştırılmasını sağlayın. Çocuk istismarcılarına af girişimlerinin gündemde tutulması istismarcılara teşvik,tüm çocuklara tehdittir.Çünkü bu af söylentisi olduğu sürece;

-Ceza Kanunu'ndaki 15 yaş altı çocuklarla hiçbir koşulda cinsel ilişkiye girilemeyeceği ve Medeni Kanun'daki 17 yaşın altında evlilik yapılamayacağı konusundaki yasal düzenlemeler kağıt üzerinde kalıyor, uygulanmıyor, uygulanamıyor.

-Çocuk cinsel istismarcıları işledikleri suçtan mahkum olsalar bile, kız çocuğunu ya da ailesini ikna edip resmi nikah yaptırdıkları takdirde cezadan kurtulabileceklerini düşünebiliyorlar.

-Maalesef yargı da af propagandalarından etkilenerek giderek daha çok beraat kararı veriyor.

-Toplumda gelenek, görenek diyerek ve af söylemlerinin de teşvikiyle çocuk evliliği adı altındaki çocuk cinsel istismarının ihbar yükümlülüğünü savsaklıyor.

-Af söylentisi çeşitli kişi ve kurumların, kız çocuklarının evlendirilme yaşının 12 hatta 9 olabileceği yönündeki propagandalarının sürüp gitmesine neden oluyor.

Devletin asli ve öncelikli görevi, çocukların cinsel istismara maruz kaldığı şartları ortadan kaldırmak, koruyucu ve önleyici hizmetleri kurumsallaştırmaktır.İstismar faillerini ve onlara yardım ve yataklık edenleri affetmek,cezasız bırakmak,bu suçların teşviki demektir;başka çocukların istismarına zemin hazırlamaktır.

-Çocuk yaşta zorla evlendirmeleri ve çocuk istismarını önlemesi gereken ama aksine teşvik eden, kolaylaştıran ya da göz yuman tüm sorumlular cezalandırılmalı, kamu görevlileri ise görevlerinden alınmalıdır. Evlenme ehliyeti olmayan çocuklara dini nikâh kıyan din görevlileri, çocuklarını çocuk yaşta evlendiren aileler ve ihbar yükümlülüğünü yerine getirmeyerek buna göz yuman kişiler ve resmi otoriteler özelikle cezalandırılmalıdır.

-5 yıllık bir Çocuk Yaşta Zorla Evlendirmeler ile Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı çıkartılmalı; daha önce çıkartılan planlar uygulanmalı, yeterli bütçe ve insan kaynağı tahsis etmesi sağlanmalıdır.

Yapılması gerekenler bu kadar açık ve net olduğu halde ne yazık ki tam tersi söylem ve politikalarla karşı karşıya kalıyoruz.Bu nedenle bir kez daha tekrar etmek istiyoruz Çocuk cinsel istismarcılarına yönelik af girişimlerinden tamamen vazgeçin ve bunu kamuoyuna derhal ilan edin.İstanbul Sözleşmesi'ni ve 6284 sayılı Şiddet Yasası'nı karalamaktan vazgeçin! Kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddeti durdurun! Kadınların kazanılmış haklarını tehdit etmekten vazgeçin!”denildi.

           Basın açıklamasına; Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şubesi,Birleşik Kamu İş Konfederasyonu,CHP Edirne İl Kadın Kolları,Cumhuriyet Kadınları Derneği,Demokrat Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığı,Edirne Kent Konseyi,Edirne Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu,Edirne Bedensel Engelliler Derneği,Edirne Çocuk Hakları Derneği,Edirne Kadın Meclisi, Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (EKAMEDER),Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi,Edirne Roman Eğitimlileri Derneği,Edirne Tabip Odası Başkanlığı gibi sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin yanı sıra Edirne Belediyesi’de katılım gösterdi.

Damla GÖÇ / Ali KARAMAN

 

Henüz Bu Haber İçin Yorum Yapılmamış
Adınız Soyadınız
Güvenlik Kodu
BENZER HABERLER