VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
FİRMA REHBERİ
İLAN REHBERİ
BİZE ULAŞIN
YAZARLAR
Edirne Ahval Haber - edirneahval.com

@ Haber Tarihi : 07 Kasım 2018 09:47:24

0 Yorum

EKK’den seçmen bildirgesi

Edirne Kent Konseyi (EKK) önderliğinde kentin örgütlerinden ve gönüllülerinden oluşan yerel yönetim çalışma grubu seçmen bildirgesi toplantılarını başlayacağını belirtti.

EKK’ den yapılan açıklamada: “Edirne Kent Konseyi önderliğinde kentin örgütlerinden ve gönüllülerinden oluşturduğumuz Yerel Yönetim Çalışma Grubu olarak 2009 ve  2014 seçimleri öncesinde Seçmen Bildirgeleri hazırladık. Adaylar bu bildirgeden yararlandı ve mutlu olduk. Sonrasında neleri yaptıklarını da bizler dönem süreci içinde izlemeye çalıştık.

Yürütme Kurulumuz ve Danışma Kurulumuz ile yaptığımız toplantılarda 2019 yerel seçimleri öncesinde de bu çalışmayı yapma kararı almış bulunmaktayız. Ancak bu çalışma sadece bizlerin değil geçmiş yıllarda olduğu gibi kentlilerin katılması ile olacak bir çalışmadır. Bu nedenle öncelikle belirtmemiz gerekiyor ki nasıl bir kentte yaşamak istediğimiz konusundaki  sözümüzü söylemek üzere, bir araya gelişlerin yanı sıra anketler yoluyla yapılacak çalışmalara da katkı koymaya, mahalle çalışmaları yapmak üzere bir dizi etkinlikte bir araya gelmeye  herkesi davet ediyoruz.

Bizler bu çalışmaya en fazla kişiyi katabilmek için; muhtarlarımız öncülüğünde mahallelilerle, Sivil Toplum Örgütleriyle, Meslek Odalarıyla, Sendikalarla ve Çalışma Gruplarımızla toplantılar yapacağız. Bu çalışma sürecinde ben de varım diyerek katkı sunmak isteyen gönüllü kentlilerimizle daha etkin bir çalışma olacağı inancındayız. Kentlilerimizin katılımını arttırmak amacıyla her perşembe günü saat 19.00-21.00 arasında Belediye Nikah Salonunda toplanacağız. Seçmen Bildirisi yanında kentin sorunlarının da konuşulacağı bu toplantıların ilkini 8 Kasım Perşembe günü Kent Konseyi Salonumuzda yapacağız. Ayrıca bir anket çalışması ile de herkese ulaşarak kentlilerin taleplerini, çözüm önerilerini ’Seçmen Bildirisi’ne katabilmelerinin yollarını açmaya çalışacağız. Bu çalışmada kentlilerimizden destek beklediğimizi belirttikten sonra 2014 yılı seçimleri öncesinde kamuoyu ile paylaşılan Seçmen Bildirgesi'ne bakarak durum değerlendirmesi yapalım.Bu değerlendirmede 2014 yılında kazanan adayın vaatlerii sorgulamaktan çok kentlinin ortaklaştığı ve bildirge olarak kayıt altına aldığımız taleplerin ne kadar  hayata geçtiğini değerlendireceğimizi unutmayalım.

Genel bakışımız olan; yaşanabilir kentler için; planlamanın temel araç olarak görülmesi, özelleştirme ve rant odaklı parçacı planlama anlayışı yerine katılımcı, şeffaf, bütüncül planlama anlayışı hayata geçirilmesi ilkemize sadık kalınmadığı ortadadır.

Altyapı;kentin içme suyu kaynağı çözülmüş olsa da dağıtımında kullanılan asbestli boruların değiştirilmesi ve su şebekesinin yenilenip standartlara uygun bir şekilde kentliye kamusal hizmet olarak ulaştırılması  mümkün olamadığı için damacanalara, arıtma cihazlarına mahkum olmaya devam ediyoruz. Ayrıca içme suyu kamusal hizmete dönüşemedi. Öte yandan kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı sorunu çözülemedi. Altyapı projeleri onaylanmasına rağmen,İller Bankasıyla oluşan sorun yüzünden sistemin yenilenmesine başlanamadı. Diğer yandan katı atık tesisi açıldı ama atıkların yerinde ayrıştırılması aşamasına geçilmesi konusunda belirsizlikler sürüyor. Eski vahşi depolama yeri bir yıl içerisinde rehabilite edilecek denmesine rağmen henüz bir çalışma sağlanamadı.

Eğitim ve Kültür; Belediyemizin kültür ve sanat etkinliklerinin devam etmesi, Kent Müzesi'nin açılmış olması anlamlıdır. Ancak; eğitim kenti olan Edirne'mizde öğrenci evleri, Kültür Merkezleri yapılamadı, mesleki kurslar ve sosyal tesisler yeterince arttırılamadı. Üç nehir, üç kültür ve üç ülkenin buluştuğu kentimizde doğal ve kültürel zenginlikleri arttırıcı sivil toplumun da içinde bulunduğu Balkanları kapsayan etkinlikler arttırılamadı.

Mahalle anlamında kentlilerin örgütlenmesi, kent sorunlarının tespiti ve çözümünde mahalle ve semtler önemli olmasına rağmen muhtarların ve başta kent konseyi olmak üzere sivil örgütlenmelerin olduğu örgütlenmeler yaratılamadı. Pazar günleri kurulan ve üretici ile tüketiciyi buluşturan üretici pazar iyi olmuştur.

Engelliler; Kentimiz Bedensel Engelliler için engelsiz ve güvenli hale getirilmelidir talebimiz ne yazık ki bu günde geçerlidir. Kentimizin 'Engelsiz Kentler' şartnamesine imza atması ve on yıllık süreçte yapacaklarını belirlemesi iyi bir örnektir. Ancak yenilenme çalışması ağır işlemektedir. Bu gidişle belirlenen süre içinde kentmiz şartları yerine getiremeyecektir.

Diğer ayrıcalıklı kesimler (Kadınlar-Çocuklar-Yaşlılar)e dair çalışmalar yapılmıştır. Kadın merkezleri, Çocuk Parkları yapılması değerlidir. Ancak bunların yapılma süreçlerinde ilgili sivil örgütlenmelerle ortaklaşılması, yerel dinamiklerin harekete geçirilerek sinerji yaratılması gerekmektedir.

Kentlinin Sağlığı; kentliyi koruyucu anlamda yiyecek ve içecek imalatı ve satışı yapılan yerlerin denetlenmesi geliştirilerek ve sıklaştırılarak devam etmiştir. Ancak insanların yaşadığı alanlarda özel veya kamu kurumları tarafından açık kablo ve yıkıntılara çare bulmakta yetersiz kalınmıştır.  

Kentsel Dönüşüm; tartışılması gereken bir konudur. Geçmiş yıllarda gündeme gelen kentsel dönüşüm programları yanlış yer ve hedef kitlesi nedeniyle anlamsız kalmıştır. Merkezi iktidarın hastaneyi kent dışına taşınması sonucunda sağlık hizmetine ulaşım zorlaşmıştır. Bu zorluğu azaltmak amacı ile eski hastane yerlerinde acil sağlık merkezleri açılabilmeliydi. Kent içinde kalmış sanayi tesislerinin kent dışına taşınması ise hiç gündeme gelmemiştir.

Tarih-Turizm; alanında gelişmeler olduğu ve kente gelenlerin sayısal artışı sevindirici olup konaklamayı da sağlayıcı proje  yatırımlar yapılmasının yerel yönetimler tarafından da gündemde tutulması olumludur. Ancak yatırımların sadece Osmanlı eserleri ile sınırlı kalıp Trak, Roma, Bizans ve Osmanlı eserlerinin zenginliği ve kültürü ile dolu olan Edirne olarak düşünülmemesi ilginçtir. Saraçlar yaya alanının düzenlenmesi ve boyasız, badanasız, kirli görünümlü binalar ve kentte kirlilik yaratan tabelaların bir plan dâhilinde mevzuat içerisinde yok edilmesi de aşamasına ne yazık ki geçilememiştir.

         Yeşil Alanlar Parklar Nehir Kenarları; konusu kent için vazgeçilmez bir konu idi yıllarca. Son beş yılda kalan yeşil alanların birilerine verilmemesi doğru bir politika olmuştur. Ancak bazı kişilerin yeşil alandaki tesislerini genişletmeleri de gözden kaçmamıştır. Mevcut yeşil alanlara yürüyüş, oturma, dinlenme gibi faaliyetlere uygun donatılar konması ve ağaçlandırılması yapılamamıştır. Söğütlük Ormanı’nın yerel yönetim tarafından düzenlenmesi kente katkı sağlamıştır. Bu bölgenin kent dinamikleri ile geliştirilmesi ve engelli engelsiz tüm bireylerin kullanabileceği düzen oluşturulması talebimizdi. Öte yandan Tavuk Ormanı’na yapılan proje bu dönemde gündeme gelmiştir. Bunun iptal edilerek tarihi ve doğal varlıklarının korunması yerinde olacaktır.

Ulaşım; bitmeyen bir kangrendir. Birçok yerden ödül geldiği ve örnek alındığı söylenen kent içi ulaşım sorun olmaya devam etmektedir. Yerel yönetimlerin asli görevlerinden olan ulaşım konusunda anlayış değişikliğine gidilmesi zorunludur. Belediye kamusal ve ucuz ulaşımı sağlayamamıştır. Bisiklet ile ulaşım için yatırım yapılmamıştır. Yapımı devam eden Kuzey ve Güney Çevre Yolarında bisiklet yolu da olacağı sözü umut olarak devam etmektedir ve izlemekteyiz. Kent ile Üniversiteyi bağlayan Sağlık Yoluna yapılan bisiklet yolu güzel olmuştur ve devamının da sağlanması gerekmektedir. Engelsiz kent projesine imza atılmasına rağmen uygun düzenlemeler henüz yok denecek kadar azdır.

El Sanatlarının geliştirilmesi ve ticari kazanç elde edilmesi konusunda çalışmalar olsa da yeterli değildir. Kadınların ürettiklerini pazarlaması için yaratılan alan düzenlemesi kadınlarla birlikte yenilenmelidir. Talep edilen kapalı  daimi ürün satış yeri, denenmiş, sonrasında yıkım yapıldığı için hala  kadınların bu gereksinimleri sürmektedir.Tarım kenti de olan kentimizde tarım ve hayvancılık dalında marka olmuş ürünlerimizin (peynir, süpürge, ciğer, yemek, vb) tanıtımı için üreticilerle ortaklaşa çalışmalar yapılmıştır ve devam edilmelidir.Belediyenin 5 yıllık stratejik planına konması sağlanan bütçelemede ‘’toplumsal cinsiyet eşitliği’’planlamada yaşama geçirilememiştir.

Sokak Hayvanları;konusunda aktivistlerle birlikte belediyenin başarılı uğraşları olduğu doğrudur ancak şikâyetler de sürmektedir. Taşradan kente bırakılan hayvanların kente bırakılmalarının engellenmesi ve yerinde rehabilitasyonunun yapılması valilik birimleri ile birlikte yapılamamıştır.

Katılım; her ne kadar yöneticiler kenti birlikte yönetiyoruz algısını yayıyorsa da bunun yaşamda karşılığı görünememektedir. Bu talep devam etmektedir. Denetim mekanizmaları geliştirilememiş, kente ait tüm kararlar kentlilerle tartışılarak alınmamıştır. Belediye Meclis toplantıları öncesinde gündem web sitesinde ekleriyle birlikte yayınlanması gibi masumane ve kolay talep bile henüz gerçekleşmemiştir

2014 yılından beri karşılanan talepler için yerel yönetime teşekkür ederken gerçekleşemeyen ve yeniden hazırlanacak taleplerin ise 2019 seçimlerinde göreve gelecek kişiler tarafından yerine getirilmesini bekliyoruz. Haber Merkezi

Henüz Bu Haber İçin Yorum Yapılmamış
Adınız Soyadınız
Güvenlik Kodu
BENZER HABERLER