VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
FİRMA REHBERİ
İLAN REHBERİ
BİZE ULAŞIN
YAZARLAR
Edirne Ahval Haber - edirneahval.com

@ Haber Tarihi : 27 Kasım 2019 09:52:08

0 Yorum

Performans bütçesi onaylandı

Edirne İl Genel Meclisi 2020 malî yılı plan ve bütçe görüşmeleri toplantıları kapsamında performans program bütçelerini görüştü. 2020 yılında asfalt yollardan kanalizasyon çalışmalarına, yeni okul yapımından isale hattı yapımı

 

Edirne İl Genel Meclisi 2019 yılı Kasım ayı toplantılarının 18’inci birleşimi dün gerçekleştirildi. Meclis, plan ve bütçe görüşmelerinde 2020 malî yılı performans programlarında bulunan çalışmalara ayrılan bütçeleri ve yapılacak çalışmaları görüştü. Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Şenol Kılıç, performans programlarındaki kalemlere ayrılan bütçe miktarlarını meclise sundu.

Kılıç hazırladıkları raporda; “İl Genel Meclisinin 2019 Kasım ayı toplantılarının 1. Birleşiminde Komisyonumuza havale edilen, 2020 Malî Yılı Performans Programı konulu teklif hakkında komisyonumuzca yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde; Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır. Edirne İl Özel İdaresince hazırlanan 2020 yılı performans programı taslağı üzerinde yapılan incelemelerde,

1 nolu stratejik amaç için 8 hedef ve 8 faaliyet belirlenmiştir.

Buna göre;  2020 yılında 76 Km. 2. kat asfalt ve 44 Km. stabilize yol yapımı gerçekleştirilecek, yolların tamamında bakım onarım çalışması ifa edilecek. 2020 Yılında 10 Adet iş programı ile 36 köye isale terfi ENH hat yapımı gerçekleştirilecek yıl içerisinde ihtiyaç duyulan tesislerin lokal onarımları yapılacaktır. 2020 yılında 3 adet kanalizasyon şebekesi yapılacak ve 15 adet kanalizasyon hatlarının bakım, onarım ve yenilenmesi gerçekleştirilecektir. Plan döneminde 4 HIS. Göleti yapılarak, 16 göletin bakım onarımı gerçekleştirilecektir.

2 nolu stratejik amaç için 7 hedef ve 5 faaliyet belirlenmiştir.

Buna göre; Plan döneminde 5 adet ilköğretim okulu inşa edilecek, artan ödenek ile okulların bina bakım, onarım ve eğitime ilişkin sosyal projeleri gerçekleştirilecektir. Plan döneminde Bakanlıklar ve diger merkezi idare kurumlarından aktarılacak ödeneklerle talep edilecek yatırımlar gerçekleştirilecektir. Plan döneminde Enerji Kaynaklarının Temiz ve Yenilebilir Enerji Kullanımını arttırılacaktır. 2020 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Sunulan Projeler Arttırılarak Desteklenecektir.

3 nolu stratejik amaç için 9 hedef ve 9 faaliyet öngörüldüğü belirlenmiştir.

Buna göre; 2020 yılında İSO 9001 Kalite Standardı Belgesi alımına yönelik çalışmalar devam edecektir. 2020 yılında İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (eğitim, yönetim, bilgi sistemi vb.) kurulumu projesine devam edilecektir. 2020 yılında sürdürebilir ve etkin bir iç kontrol sisteminin tesisi çalışmalarına devam edilecektir. 2020 yılında iç denetim faaliyetlerine devam edilecektir. 2020 yılında stratejik yönetim kapasitesi geliştirilecektir. 2020 yılında Yurt içi ve yurt dışı destek programlarına 2’si destek almaya hak kazanacak şekilde toplam 5 proje hazırlanacaktır. 2020 yılında yönetim bilgi sistemlerinde, etkin bir şekilde faydalanılacaktır. 2020 yılında İl Özel İdaresinin Yurtdışı İşbirliği Kapasitesi arttırılacaktır. 2020 yılında Gelir Arttırıcı Stratejiler, Geliştirmek, Kaynak ve Yöntem Bulma Çalışmalar, gerçekleştirilecektir.

İDARE PERFORMANS TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ

2 Kat asfalt Projesi: 4 Milyon 121 Bin 500

Stabilize Yapım Projesi: 660 Bin

Asfalt Yolların Genel Bakımı Onarım Projesi: 3 Milyon 013 Bin 209,00

İsale Hattı Yapımı: 720 Bin

Terfi Hattı Yapımı: 620 Bin

ENH Yapımı: 110 Bin

Kanalizasyon Bakım, Onarım ve Yenileme: 530 Bin

HIS Göleti Yapımı: 54 Bin 900

Yeni Okul İnşaatı Yapımı: 8 Milyon TL bütçe dışı: 30 Milyon TL, toplam: 38 Milyon TL

Bakım ve Onarım: 3 Milyon 533 Bin 107 TL, bütçe dışı: 15 Milyon TL, Toplam: 18 Milyon 533 Bin 107 TL

Tahsisli Ödenek Yatırımları: bütçe dışı: 60 Milyon TL

Enerji Kaynaklarının Temiz ve Yenilebilir Enerji Kullanımını Arttırmak: 1,00

Tarım ve Hayvancılık Proje Faaliyetlerinin Desteklenmesi: 1,00

ISO 9001 Kalite Standardı Belgesi Alım, Projesi: 60 Bin TL

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (Eğitim, Yönetim, Bilgi Sistemi vb.) Kurulumu Projesi 100 Bin 3 TL

Sürdürülebilir ve Etkin Bir İç Kontrol Sisteminin Tesisi Projesi 20 Bin TL

İç Denetim Faaliyeti 20 Bin TL

Kapasite Geliştirme Faaliyeti 20 Bin TL

Proje Faaliyetleri 1 TL bütçe dışı 1 Milyon 500 Bin TL, toplamda 1 Milyon 500 Bin 1 TL

Yönetim Bilgi Sistemi Faaliyetleri 40 Bin TL

Yurtdışı İşbirliği Kapasitesi Arttırma Proje Faaliyetleri 1 TL

Gelirlerin Arttırılmasına Yönelik Proje Faaliyetleri 1 TL

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 21 Milyon 622 Bin 724 TL, bütçe dışı 106 Milyon 500 Bin TL, toplamda 128 Milyon 122 Bin 724 TL

Genel Yönetim Giderleri 68 Bin 377 TL

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 90 Milyon TL, bütçe dışı 106 Milyon 500 Bin TL, 196 Milyon 500 Bin TL

2020 Yılı Performans Programında yer alan 90 Milyon TL

İl Özel İdaresi bütçesinden 106 Milyon 500 Bin TL Bütçe dışı ödenekten olmak üzere 2020 Yılı Performans Bütçesinin 'toplam 196 Milyon 500 Bin TL olarak belirlenmesine komisyonca karar verildi” dedi. Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, performans programı bütçesini meclisin oylarına sundu. Meclis bütçeyi oybirliğiyle kabul etti. Bekir TÜCCAR

 

Henüz Bu Haber İçin Yorum Yapılmamış
Adınız Soyadınız
Güvenlik Kodu
BENZER HABERLER