VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
FİRMA REHBERİ
İLAN REHBERİ
BİZE ULAŞIN
YAZARLAR
Edirne Ahval Haber - edirneahval.com

@ Haber Tarihi : 03 Aralık 2019 09:58:24

0 Yorum

“Yardım nesnesi değil hak öznesi”

3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü kapsamında Edirne’deki dernekler ortak basın açıklamasında sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm üretmek adına yapılması gerekenleri hakkında taleplerini dile getirdi.

Edirne Zihin ve Hareket Engelli Çocukları Koruma Derneği, Trakya Roman ve Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Dünyam Zihinsel Engellileri Yetiştirme ve Koruma Derneği, Edirne Engelli Gönüllüleri Derneği, Edirne Otizm Derneği, Edirne Gençlik ve Engellileri Destekleme Derneği, Edirne Bedensel Engelliler Derneği, Edirne Kent Konseyi Engelli Çalışma Grubu, Edirne Çocuk Hakları Derneği dün ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü kapsamında engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm üretmek adına yapılması gerekenleri anlattılar. Yapılan açıklamada; “Engellilik, toplumun bireye bakış açısından kaynaklanan sosyolojik bir olgudur. Bireyin zihinsel veya fiziksel sınırlılığı tek başına engel durumunu oluşturmazken, toplumun sahip olduğu sosyal, ekonomik, dini ve kültürel altyapılar engelliliğe yönelik yaklaşımları belirler. Bu bağlamda, sosyal devlet anlayışı ve fırsat eşitliği çerçevesinde engelli bireyin kamusal alanda görünürlülüğünü artırmak ve sosyal yaşam içinde dezavantajlı bir grup olmalarını engellemenin tek yolu ise ‘yaşam haklarını’ korumaktır. Engelliliğe yönelik hak temelli mücadelede en kapsamlı sözleşme olan Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2006 tarihli ve A/RES/61/106 tarihli kararıyla kabul edilmiş. İmzaya açıldığı 30 Mart 2007 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin de aralarında bulunduğu 81 ülke tarafından imzalanmıştır. Sözleşme, Türkiye’de 2009/15137 karar sayısıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak iç hukukun bir parçası haline gelmiştir. Bu sözleşme engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarının ve ayrımcılık konusunda korunmalarının sağlanması, topluma sunulan hizmetlerin engelliler için erişilebilir kılınması hususlarında taraf devletlere yükümlülükler getirmiştir”

“TÜRKİYE ENGELLİLER MECLİSİNİ OLUŞTURMA ÇABASI İÇİNDEDİR”

“Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına Dair Uluslararası Sözleşmenin amacı: Engelli bireylerin, diğer bireylerle herhangi bir ayrım olmaksızın, tüm temel insan hakları ve özgürlüklerinden eksiksiz şekilde ve tam bir eşitliğe uyarak yararlanmasını desteklemek, garanti altına almak ve her insanın doğuştan sahip olduğu onuruna saygıyı daha ileri bir düzeye taşımaktır. Ülkemizde bu sözleşmenin imzalanmasından sonra yasal mevzuatta düzenlemeler ve engelli hakları konusunda farkındalık artmış olmasına rağmen henüz istenilen seviyede değildir. Türkiye’de engellilik alanında çalışan sivil toplum örgütleri yapıcı, işbirlikçi, katılımcı, demokratik, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek engelli haklarının geliştirilmesine katkı sağlamak amacı güden “Türkiye Engelliler Meclisini” oluşturma çabası içindedir. Bu platformunun Edirne Engelli Meclisini ve Edirne Kent Konseyi Engelli Çalışma Grubunu oluşturan üyeleri olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü kapsamında engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm üretme çabalarına destek olmak adına aşağıdaki maddeleri kamuoyu ile paylaşmak istedik; Engellilik olgusu tek bir eylem planıyla çözümlenemeyecek derecede ağır ve acil olduğundan kapsamlı, sistematik ve takvime bağlı politika ve programlar geliştirilmeli, STK’lar tüm bu sürecin içinde aktif rol almalı. Baskı gücü oluşturmalı, Tüm iç mevzuat gözden geçirilmeli ve Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme ile uyumlu hale getirilmeli, Türk Standartları Enstitüsü standartları güncellenmeli, Standartlar belirlenirken, engelli bireylerin çeşitliliği (yaş, toplumsal cinsiyet, engel durumları) dikkate alınmalı. Sistematik biçimde sürekli izleme ve değerlendirme yapılmalı, Erişilebilirlik alanında yapılan her türlü çalışmanın takibi yapılmalı, cezalar etkin bir şekilde uygulanmalı ve cezalar caydırıcı olmalı, Tüm yeni yapılar evrensel tasarım ile inşa edilmeli, Toplumun her kesimi, tüm bu konularda bilinçlendirilmeli, Erişilebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olmalı, TCK 122,( 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 122. Maddesinin birinci fıkrasında geçen ‚dil, ırk, renk, cinsiyet ibaresinden sonra gelmek üzere, özgürlük‛ ibaresi eklenmiştir.(madde 41) maddesi engellilere yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılması amaçlanmıştır) yeniden düzenlenmeli, sözleşmeye uyumlu hale getirilmeli, Engelli çocuk ve gençlerin eğitime eşit katılımları sağlanmalı ve eğitim kazanımları artırılmalı, Engelli çocuk ve gençlere yönelik politikalarda bu çocuk ve gençlerin içinde yaşadıkları toplumsal koşulları hesaba katan bütüncül bir sosyal politika yaklaşımı hayata geçirilmeli, İlimizde engellilik alanında çalışmalar sürdüren Sivil Toplum Örgütleri olarak engelli hakları mücadelesi içinde daha ileri kazanımlar elde edebileceğimizin güvencesinin toplumsal duyarlılık ve kamuoyu desteği olduğu bilinci ile ‘Yardım Nesnesi Değil Hak Öznesi’ olma çabası içinde toplumun her kesiminin desteğini bekliyoruz” ifadeleri yer aldı. Bekir TÜCCAR

Henüz Bu Haber İçin Yorum Yapılmamış
Adınız Soyadınız
Güvenlik Kodu
BENZER HABERLER