VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
BİZE ULAŞIN
YAZARLAR
Edirne Ahval Haber - edirneahval.com

@ Haber Tarihi : 08 Mart 2019 15:44:01

0 Yorum

Kez Okundu.

Yaşayan Ömer Seyfettin

Edebiyat tarihimizde modern/realist hikâye Tanzimat döneminde başlamıştır. Ali Aziz Efendi’nin Muhayyelât’ından (1852) sonra, Emin Nihat’ın Müsameretname’si (1871) ve Sami Paşazade Sezai’nin Küçük Şeyler (1891) adlı hikâye kitabıyla gelişen bu tür, hem teknik, hem içerik bakımından güzel örneklerini Servet-i Fünun Edebiyatı’nın kurucularından biri olan Halit Ziya Uşaklıgil’in eliyle verir. Bununla beraber küçük hikâye türünün edebiyatımızda yerleşmesini ve giderek yaygınlık kazanmasını sağlayan hikâyecimiz Ömer Seyfettin’dir. O, yazdığı 160 civarında hikâye ile bu türü, hem içerik ve teknik, hem de dil bakımından daha da geliştirmiş, Türk okuyucusuna sevdirmeyi ve benimsetmeyi başarmıştır.

Ben bu gerçeği gözlemlerime dayanarak anlatıyorum. İşte onlardan biri:

İlkini Gönen’de, orta ve yükseköğrenimimi İstanbul’da gördüm. Evlerde, pansiyonlarda ve yurtlarda kaldım. Öğrenciliğim boyunca kaldığım yerlerde, okuduğum okul ve fakültelerde zaman zaman yurdumuzun çeşitli illerinden gelmiş öğrencilerle tanışıyordum. Bazen tanışmamız biraz daha ilerleyince sıra nereli olduğumuzu sormaya geliyordu. Gönenli olduğumu söyleyince muhataplarımdan her zaman aynı cümleyi duyuyordum. Değişik zaman ve mekânlarda tanıştığım Uşak, Antalya ve Malatyalı arkadaşlarımdan da hep aynı cümleyi duyuyordum.  

Çalışma hayatımın ilk yıllarında, edebiyatla pek ilgisi olmayan bir üniversite sanılan İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Türkçe okutmanlığı görevine atandığım zaman ilk günlerde ben de bir ara aynı sanıya kapılmış, bu fen ve teknik adamların arasında ne yapacağım diye  kendi kendime sormuştum. Fakat hayret. Çok geçmeden tanışmaya başladığım oradaki hocalardan da şaşılacak bir şekilde aynı cümleyi duymaya devam ediyordum. Ben Gönenli olduğumu söyler söylemez, çok değişik zaman ve mekânlardaki muhataplarım, sanki aralarında önceden anlaşmışlar gibi hemen Ömer Seyfettin’in o meşhur “And” hikâyesinin ilk cümlesini mırıldanıyorlardı: “Ben Gönen’de doğdum”.   

Gönen’in kendisini tanıtacak başka özellikleri de vardır. Kaplıcası, Dağ ılıcası, Denizkent’i ve Oya pazarı onlardan sadece birkaçıdır. Ama ben yaşayarak gördüm ki onlardan hiçbirisi, Yeşil Gönen’i Türkiye’ye Ömer Seyfettin’in “And” hikâyesinin bu ilk cümlesi kadar yaygın ve sürekli bir şekilde tanıtamamıştır. Bu gözlemim, Ömer Seyfettin’in şöhretini, daha doğrusu edebiyat ve sanatın gücünü gösteren örneklerden sadece birisidir.

Ömer Seyfettin’in hikâyeleri konu, kişi, zaman ve mekân bakımından büyük bir zenginlik ve çeşitlilik gösterir. Bireysel konular, toplumsal ve tarihsel konular onun hikâyelerinde sık sık karşımıza çıkan konulardır. Bunlara uygun olarak onun hikâyelerini okurken kendimizin çoğu zaman çocuklar, gençler, yaşlılar, öğretmenler ve subaylar arasında kaldığımızı hissederiz. Onun hikâyeleri, hem kendisinin içinde yaşamakta olduğu aktüel zamanın olaylarını, hem geçmişin, uzak ve yakın tarihin olaylarını, bir hikâye kılığında anlatır. Ömer Seyfettin’in asıl hikâyelerini yazmaya başladığı yıllardan itibaren İkinci Meşrutiyet’in ilan edilmesi, İkinci Abdülhamit’in tahttan indirilmesi, Balkan Savaşı’nın başlaması, devletimizin Birinci Dünya Savaşı’na girmesi ve nihayet Mütareke ile Osmanlı Devleti’nin hazin yıkılışı gibi tarihimizin en acı olayları yaşanır. Bir subay olarak bütün  bu olayların içinde bulunan Ömer Seyfettin, güçlü gözlemi ve kuvvetli kalemiyle bütün bu faciaların unutulmaz sahnelerini hikâyelerinde gözlerimizin önüne sermiştir.

Mekân olarak Balkanlar, onun hikâyelerinde geniş bir yer tutar. Ömer Seyfettin, (1903 – 1914) yılları arasında başta Selanik olmak üzere Balkan coğrafyasında Üçüncü Ordu bünyesinde görev yapmıştır. Bu görev süresince bugün Bulgaristan, Makedonya ve Yunanistan sınırları içinde kalan Velmefçe, Pirlepe, Osenova, Pirbeliçe, Serez, İştip, Babına, Demirhisar, Cumayıbâlâ, Razlık, Köprülü, Yakorit … köy ve kasabalarında bulunmuştur. O yıllar Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşlarını verdiği yıllardır.  Yine o yıllar, Müslüman Türklerin altı yüzyıldır vatan bildikleri Balkan coğrafyasından çekildikleri ve Anadolu’ya doğru göç etmeye devam ettikleri yıllardır. Ömer Seyfettin’in bu olayları konu edindiği hikâyeleri, bugün öğretmen, din adamı, siyasetçi ve sorumluluk duygusuna sahip aydınlarımız için meselelerle dolu metinledir. Bu meselelerin başında o faciaların niçin yaşandığı ve tekrar yaşanmaması için  nasıl bir eğitim ve siyaset anlayışının uygulanmasının tespiti gelir.

Ölümünün doksan dokuzuncu yıldönümü (6 Mart 1920) münasebetiyle bugünlerde liselerde, üniversitelerde ve çeşitli sivil kuruluşlarda Ömer Seyfettin’i anma ve anlama toplantıları yapılmaktadır.  Bu, onun fazlasıyla hak ettiği bir ilgidir. Ömer Seyfettin’in bugün eğitim, sanat ve siyaset çevrelerinde yaşamaya devam etmesinin kanaatime göre öncelikli iki sebebi vardır. Biri hem edebiyat eserlerinde, hem düşünce eserlerinde temiz bir Türkçe kullanması, diğeri de kafaların bulanık olduğu İkinci Meşrutiyet’in ilanını takip eden yıllarda milliyet  duygusunu ısrarla öne çıkarmak suretiyle aydınlık yolu göstermiş olmasıdır. Bu yolla o, milletiyle bütünleşmiş ve kaynaşmış bir edebiyatçıdır. Milletiyle bütünleşen sanatçı siyasetçi ve devlet adamları her zaman hatırlanır ve gönüllerde yaşamaya devam ederler.

                                             

Henüz Bu Haber İçin Yorum Yapılmamış
Adınız Soyadınız
Güvenlik Kodu
BENZER HABERLER